Populārākās Ziemassvētku dziesmas

no

Ziemassvētki ir vieni no gada gaidītākajiem svētkiem, jo tie simbolizē mieru, ģimenes laiku un gada laikā sakrāto pelnīto atpūtu. Ziemassvētku laikā ir arī daudz jaukas tradīcijas, ieskaitot Ziemassvētku dziesmu dziedāšanu un pantiņu skaitīšanu.

Lai nav viss svētku vakars jāpavada meklējumos par labāko pantiņu vai dziesmas vārdiem, ko nodziedāt pie eglītes, nāk talkā šis raksts.

Esam apkopojuši 20 svētku dziesmas, kas šajā svētku sezonā tev noteikti noderēs. Paklausies un padziedi līdzi!

1. Ak, eglīte, ak, eglīte

Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu pastāvīga esi –
Tu zaļo ziemas aukstumā,
Tāpat kā vasar’s karstumā.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu pastāvīga esi.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu manim patikt vari.

No Ziemassvētku eglītes
Man spīd daudz gaišas svecītes.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu manim patikt vari.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca –
Pastāvība un cerība,
Dod spēku skumjā nestundā.

Ak eglīte, ak eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik skaista tu gan esi.
Tu grezno pilis, būdiņas,
Nes visur mieru, līksmību.
Ak eglīte, ak eglīte,
Cik skaista tu gan esi.

2. Klusa nakts, svēta nakts

Klusa nakts, svēta nakts!
Visi dus nomodā.
Vēl ir Jāzeps un Marija,
Kūtī, Dāvida pilsētā.
Jēzus silītē dus,
Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!
Ganiem Dievs novēl pats.
Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:
Kristus – glābējs ir klāt!
Kristus – glābējs ir klāt!

Klusa nakts, svēta nakts!
Dieva dēls, tava acs.
Mirdz mums dievišķā skaidrībā.
Nu ir dvēsele pestīta,
Jo Tu dzimis par mums!
Jo Tu dzimis par mums!

3. Zvaniņš skan

Mežus pārklāj sniegs,
Lāčiem ziemas miegs,
Gaiss tik skanīgs, salts,
Viss tik tīrs un balts.

Tālu ziemeļos,
Pārslu puteņos,
Tur, kur slejas kupenas,
Tur zvani iešķindas.

Zvani skan, zvani skan,
Ziemassvētki brauc:
Dāvanas būs tev un man,
Visi bērni sauc.

Te no ziemeļiem,
Pāri klajumiem,
Zvaigžņu staru šķilts,
Rodas gaismas tilts!

Un no tālienes
Vēsma skaņas nes,
Briežu vilktas tuvojas,
Tur sapņu kamanas.

Zvani skan, zvani skan,
Ziemassvētki brauc:
Dāvanas būs tev un man,
Visi bērni sauc.

ziemassvētku dziesmas

4. Jūs, bērniņi, nāciet

Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prāt’
Pie silītes Bētlemē visi nu klāt!
To prieku lai katris lai sirsniņā jūt,
Kā debesu tēvs savu dēlu mums sūt’.

Ak, eita tur kūtī pie silītes ar! 
Pie svecītes gaismiņas skatīties var,
Ka autiņi tīri, tur bērniņu sedz,
Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.

Tur guļ viņš, ak, bērni, uz salmiem un sien’,
To Jāzeps un Marija skata arvien.
Tur ganiņi ienāk, un ceļos tie krīt,
Un gaisā dzied eņģeļi: ’Dievs pie jums mīt!’

Ak, metieties ceļos kā gani ir jūs’,
Un salieciet rociņas, pateikties būs.
Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz:
’Mēs mīlējam tevi, kas autiņos tīts!’

Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim tev?
Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!
Tu negribi mantas, ko pasaule rod,
Bet sirdi it šķīstu, kas godu tev dod.

5. Vecgada dziesmiņa 

Apkārt tik balts uzsnidzis sniegs,
Bērniņi pie eglītes stāv, acīs mirdz prieks.
Atnāciet ciemos, es lūdzu, būšu priecīgs es un kluss,
Atnāciet, lūdzu, Ziemassvētki klāt.

Eglīte smaržo un mirdz,
Actiņās prieks, satraukta sirds.
Actiņās prieks, satraukta sirds,
Eglīte mirdz.

(piedziedājums x2)

Atļaujiet man pateikties jums,
Dziesmiņa skan priecīgi man, priecīgi mums.
Pasaule smaida, es zinu – es Jūs mīlu, tas ir viss.
Atnāciet, lūdzu, jaunais gads jau klāt!

Eglīte smaržo un mirdz,
Actiņās prieks, satraukta sirds.
Actiņās prieks, satraukta sirds,
Eglīte mirdz.

(piedziedājums x7)

ziemassvētku dāvanas

6. Circenīša Ziemassvētki

Dzied circenītis aizkrāsnē.
Nāc, puisīt, mātei azotē.
Ak, neprasi! Nav maizītes,
Skat, skat, tur laukā zvaigznītes! (x3)

Lai citiem riekstiņš, pīrādziņš,
Mums, lūk, tur logā mēnestiņš!
Tāds mīļš, balts, apaļš mēnestiņš,
Tik spoži citiem nespīd viņš. (x3)

Beidz raudāt, dēliņ, rimsties nu,
Es tev ko jauku stāstīšu:
Mēs runci ratos iejūgsim,
Uz mēnestiņu nobrauksim. (x3)

Tur būs tev spožas spēlītes,
Būs runcim zelta pelītes.
Tev iedos sidrab’ šaut’nīti,
Un vēl ar zelta gailīti. (x3)

Pie sāniem būs tev zobentiņš,
Un rokās sarkans karodziņš.
Miedz, puisīt, aizmiedz azotē,
Kā circenītis aizkrāsnē. (x3)

7. Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām,
Un maigi dziedot pulksten’s skan.
Mirdz šur tur ciemos ugunis,
Un sirds tā laimīgi pukst man.

Man ir it kā, kad paceltos,
Gars augstumos, kur debess telts.
Ir pulcējusi eņģeļus,
Kur āres spīd kā spožais zelts.

Es saprotu, es sajūtu,
Ka šeit uz zemes spodrība.
Tas augstākais, ko mums var dot,
Un skaidram būt ir godība.

Ai, māmiņa, cik laba tu,
Tu mani baltu mazgāji,
No acīm skūpstot asaras,
Man svētku drānas uztērpi.

Ai, māmiņa, vai mūžīgi,
Es varēšu tāds skaidrs būt,
Jeb vai būs liktens nolēmis,
Man citādam virs zemes kļūt?

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām,
Un maigi dziedot pulksten’s skan.
Mirdz šur tur ciemos ugunis,
Un sirds pukst aplaimota man.

8. Uzsniga sniedziņš balts

Uzsniga sniedziņš balts,
Balts kā vissmalkākie milti.
Uzsniga sniedziņš balts,
Un zemei palika silti.

Vienmēr uz pasaules kāds,
Kuram bez tevis ir auksti.
Un pat aiz pasaules vēl,
Vajag ar siltu plaukstu. 

Saule kad miegu guļ,
Mēness kad staigā pa parku.
Spuldzes kā actiņas spīd,
Un pat vēl izdzēstas sargā.

Pelnrušķīt, laiks ir laiks,
Ceļš tavs drīz vedīs uz pili.
Paciet vēl grambas šīs,
Drīzi nāks mākoņi zili.

Ja tevi nemīl neviens,
Tev taču ir, ko mīlēt.
Labajā nosprūst naids,
Kā bulta ozola zīlē.

Vienmēr uz pasaules kāds,
Kuram bez tevis ir auksti.
Un pat aiz pasaules vēl,
Vajag ar siltu plaukstu.

9. Ak, tu priecīga

Ak tu priecīga, ak, tu svētīga,
Ziemassvētku dieniņa!
Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis,
Priecājies, priecājies, draudze!

Ak tu priecīga, ak tu svētīga,
Ziemassvētku dieniņa!
Kristus ir nācis, pestīt mūs sācis,
Priecājies, priecājies, draudze!

Ak tu priecīga, ak tu svētīga,
Ziemassvētku dieniņa!
Enģeļi nekavē, Kristu tie slavē.
Priecājies, priecājies, draudze!

10. Es skaistu rozīt zinu

Es skaistu rozīt’ zinu,
No sīkas saknītes,
Tā rozīte, ko minu,
No Jeses cēlusies.

Tā plauka dzestrumā,
Pie aukstas ziemas saules,
Pie pusnakts tumsībā.

Šo Jeses skaisto rozi,
Ko praviet’s sludina,
Mums Māra atnesusi,
Tā šķīstā jaunava.

Pēc Dieva padoma,
Viens bērniņš tai ir dzimis,
Pie pusnakts tumsībā.

Tu, rozīt’ skaistā, jaukā,
Tu, puķīt svētākā,
Kam gribi ziedēt laukā,
Zied’ manā sirsniņā!
Kas ticībā Tev’ kopj.

Tam sirds no saldās smaržas,
Un dvēs’le pilna top.

dāvanas ar ātru piegādi

11. Priecīgi Ziemassvētki klāt

Priecīgi Ziemassvētki klāt,
Prieka zvans sāk gaisu tricināt.
Dziesmas skan, gaisma līst,
Svētku smaržas visapkārt klīst!

Priecīgi Ziemassvētki klāt,
Prieka zvans sāk gaisu tricināt.
Tādēļ visi līdzi gavilēt lai sāk,
Jo no tēva troņa mums pasaul’s gaisma nāk!

Priecīgi Ziemassvētki klāt,
Prieka zvans sāk gaisu tricināt.
Gaisma tumšā ceļā, mūsu gaisma tu!
Tiem tu dod, kas Tevīm tic, svēto mieru nu.

Priecīgi Ziemassvētki klāt,
Prieka zvans sāk gaisu tricināt.
Ko priekš citiem darām, tas priekš tevis ir.
Lai teic katris Kristus bērns “Man šos svētkus šķir!”

Priecīgi Ziemassvētki klāt,
Prieka zvans sāk gaisu tricināt!

12. Veltījums

Nevaru es atcerēties,
Kas ir tas, kas tumsā laistās.
Kas tas ir, kas tumsā laistās,
Nevaru es atcerēties.

Atceros es tikai vienu,
Tas ar tevi ļoti saistās.
Vai tas bija mums un zuda,
Kas tur tagad tumsā laistās.

Arvien siltāk, arvien spožāk,
Tas ar tevi ļoti saistās,
Tas ar tevi saistās. 
Visas lietas, kas ir skaistas,
Man ar tevi saistās.

13. Mazais bundzinieks

Nāc, man teica – pa-ram pam pam pam,
Jauns Ķēniņš piedzimis – pa-ram pam pam pam,
Mēs nesam dāvanas – pa-ram pam pam pam,
To augsti godinot – pa-ram pam pam pam.

Ram pam pam pam, ram pam pam pam.
Bērnam silītē – pa-ram pam pam pam,
Ķēniņam.

Mazais Jēzu – pa-ram pam pam pam,
Es esmu nabags zēns – pa-ram pam pam pam,
Man nav Tev dāvanas – pa-ram pam pam pam,
Vien tāpēc spēlēšu – pa-ram pam pam pam,
Ram pam pam pam, ram pam pam pam.

Es, mazais bundzinieks – pa-ram pam pam pam,
Visaugstākam!

Kūtī spēlēju – pa-ram pam pam pam,
Man līdzi dziedāja – pa-ram pam pam pam,
Uz bungām vālītes – pa-ram pam pam pam,
Vien sirdīs dunēja – pa-ram pam pam pam,
Ram pam pam pam, ram pam pam pam!
Jēzus smaidīja – pa-ram pam pam pam,
Man vienīgam!

14. Divi eņģeļi

Divi eņģeli sēž,
Jumta korē un dzied.
Katram nomet pa dāvanai,
Katram, kas garām iet.

Bet to nedzird neviens,
Un to neredz neviens.
Un eņģeļi smej:
-Kā gan var prieks būt kaut kas lieks..?
Zini, varbūt mums jālido prom,
Šeit katram jau tā ir tik daudz!
Dzirdi, kaut kur kāds bārenis raud,
Un māmiņu atpakaļ sauc!

Divi eņģeļi sēž,
Jumta korē un dzied,
Katram novēl – lai izdodas!
Katram, kas garām iet!

Bet to nedzird neviens,
Un to neredz neviens.
Un eņģeļi smej:
Vēl taču gaišs, kas tiem kaiš?
Zini, varbūt mums jālido prom!
Šeit katram jau tā ir tik daudz!
Dzirdi, kaut kur kāds bārenis raud,
Un māmiņu atpakaļ sauc!

Divi eņģeļi sēž,
Jumta korē un dzied!
Un tev nestāsta, ka 
Viņiem nav vairs kur iet.

Vakar pusnaktī tiem
Spārnus salauzis vējš…

ziemassvētku dziesmas

15. Lūgšana Ziemassvētku vakarā

Šī nav klasiska Ziemassvētku dziesma, bet ļoti sirsnīga latviešu Ziemassvētku dziesma, ko arī var kopīgi nodziedāt.

Uzliec savas vieglās rokas,
Aizspied gurdās acis ciet.

Tu kas visas sāpes mokas,
Saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet,
saviem bērniem līdzi ciet.

Lai tie dus kas paguruši,
Un kam sirdī izmisums.
Tava sirds tak izlējusi mīlestību pāri mums,
mīlestību pāri mums,
mīlestību pāri mums.

Vai tad var vairs sāpēt rētas,
Naktī karstas asras līt.

Kad tu pacel rokas svētas,
Un no viņām zvaigznes krīt,
Un no viņām zvaigznes krīt,
Un no viņām zvaigznes krīt,
Uzliec savas vieglās rokas,
Aizspied gurdās acis ciet.

Tu kas visas sāpes mokas,
Saviem bērniem līdzi ciet,
Saviem bērniem līdzi ciet,
Saviem bērniem līdzi ciet.

16. Ziemassvētku valsis

Tālu, tālu tava gaisma mirdz.
Augstu tiecas mana pārgalvīgā sirds.
Citu skatu tavas acis redz.
Citu liesmu tavi sērkociņi dedz.

Saprotu, naivi skan, avaino,
Tomēr es ļauju sev izsapņot.
Vai tu zini, ko es vēlos,
Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši,
Sniegputenī dejot!
Vai tu zini, ko es vēlos,
Ko es vēlos Ziemassvētkos?
Ļoti vēlos es ar Tevi cieši,
Sniegputenī dejot!

Lūdzu, lūdzu, iedomāsimies:
Jūtu, jūtu mūsu lūpas vienuviet.
Silti, silti diviem kopā kļūst.
Īstas jūtas prāta žogam pāri plūst.
Saprotu, naivi skan, avaino!
Tomēr es ļauju sev izsapņot.
Vai tu zini, ko es vēlos,
Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši,
Sniegputenī dejot!
Viens un divi, un trīs,
Un tu vairs neesi brīvs.
Ziemassvētku valsī nomedīts!

Vai tu zini, ko es vēlos,
Ko es vēlos Ziemassvētkos?
Ļoti vēlos es ar Tevi cieši,
Sniegputenī dejot!

Vai tu zini, ko es vēlos,
Ko es vēlos Ziemassvētkos?
Ļoti vēlos es ar Tevi cieši,
Sniegputenī dejot!

17. Zvani un sveces

Zvani un sveces, un pīrāgu smarža,
Galdauti balti un eglīte mirdz.
Ārā aiz loga mirdz debesīs zvaigzne,
Starojot gaismu tik siltu kā sirds.

Zvani un sveces ar dīvainu liesmu,
Galdi ir klāti, ir putra un siers,
Klusi dzied bērniņi Marijas dziesmu,
Pasaulē šajā ir iestājies miers.

Zvani un sveces un pīrāgu smarža,
Pasaule tīra un balta kā sniegs,
Zvani un sveces un eglīte zaļa,
Latvieša Ziemasvētku mīļums un prieks.

Zvani un sveces šo pasauli sargā,
Modinot dziesmas, kas dvēselē skan.
Sasildot sirsniņas ziemelī bargā,
Palīdzot brīnumu ieraudzīt man.

Zvani un sveces ir Latvieša daba,
Katram šai brīdī ir kaut kas tāds dots.
Latvietis dziesmu un siltumu glabā,
Zvani un sveces ir Latvieša gods.

Zvani un sveces un pīrāgu smarža,
Pasaule tīra un balta kā sniegs,
Zvani un sveces un eglīte zaļa,
Latvieša Ziemasvētku mīļums un prieks.

18. Kas ir Ziemassvētki?

Kas ir ziemassvētki,
Kas ir ziemassvētki?
Vai tu pateikt vari,
Kas ir ziemassvētki?

Maza, maza eglīte,
Asas asas adatas! 2x

Spoža, spoža svecīte,
Karsta, karsta liesmiņa!

Maza, maza dziesmiņa,
Liela, liela dāvana!

19. Brīnumu gaidot

Apklusa dziesmas un norima trokšņi,
Sejas vēl palika smaidot,
Pasaule aizmiga atvērtām acīm,
Aizmiga brīnumu gaidot.

Zeltītām cepurēm laumiņas baltas,
Rīkoja mākoņu kaujas,
Zvaigznes no dimanta kristāliem kaltas,
Krita kā pērles no kraujas.

Brīnumu gaidot, brīnumu gaidot,
Dvēseles nenobijās,
Šī pasaule izmainījās,
Brīnumu gaidot, brīnumu gaidot,
Dvēseles nenobijās,
Šī pasaule izmainījās.

Pazuda ienaids un salūza šķēpi,
Sirdis kā sveces kusa,
Iela visskaļākās pilsētas vidū,
Palika pēkšņi klusa.

Sadrupa iedomu pilis un mājas,
Salūza žogi un sētas,
Apklusa lielgabals, norima raudas,
Sadzija dziļākās rētas.

Brīnumu gaidot, brīnumu gaidot,
Dvēseles nenobijās,
Šī pasaule izmainījās.
Brīnumu gaidot, brīnumu gaidot,
Dvēseles nenobijās,
Šī pasaule izmainījās.

ziemassvētku dziesmas

20. Piparkūkas danco

Danco, danco, kas uz lielā šķīvja danco?
Danco, danco, kas uz lielā šķīvja danco?
Danco, danco, kas uz lielā šķīvja danco?
Danco, danco, kas uz lielā šķīvja danco?
Piparkūkas, piparkūkas danco danco,
Piparkūkas, piparkūkas danco danco.
Piparkūkas, piparkūkas danco danco,
Piparkūkas, piparkūkas danco!

Smaržo, smaržo, kas pa visu māju smaržo?
Smaržo, smaržo, kas pa visu māju smaržo?
Smaržo, smaržo, kas pa visu māju smaržo?
Smaržo, smaržo, kas pa visu māju smaržo?
Piparkūku smaržas danco, danco,

Piparkūku smaržas danco, danco.
Piparkūku smaržas danco, danco,
Piparkūku smaržas danco!

Danco, danco, kas uz manas mēles danco?
Danco, danco, kas uz manas mēles danco?
Danco, danco, kas uz manas mēles danco?
Danco, danco, kas uz manas mēles danco?

Piparkūku gardumiņš danco, danco,
Piparkūku gardumiņš danco, danco.
Piparkūku gardumiņš danco, danco,
Piparkūku gardumiņš danco!
Piparkūku gardumiņš danco, danco,
Piparkūku gardumiņš danco, danco.
Ai, kā danco, danco, danco,
Ka tik mēli līdzi neaizdanco.

Lai tev skanīgs un mierpilns svētku vakars!

Ja meklē ne tikai dziesmas, bet arī ar dāvanu tēmu saistītus rakstus, ieskaties mūsu rakstos Ieteikumi, kā iesaiņot Ziemassvētku dāvanas un Kur pirkt Ziemassvētku dāvanas, ja vēl neesi tās sapircis.

Gaišus svētkus!

Komentēt