Populārākās Līgo tautasdziesmas

no

Vasaras saulgrieži jeb Līgo svētki Latvijā ir vieni no gada gaidītākajiem svētkiem. Tā kā tie ir vasarā, tie mums sniedz iespējas dažādām dabā baudītām tradīcijām. Viena no populārākajām ir ar draugiem un radiem sasēsties pie svētku ugunskura un kopīgi dziedāt Jāņu tautasdziesmas.

Tiem, kam mājās jau ir plaši tautasdziesmu krājumu, Līgo vakarā var vērts vaļā grāmatas un dziedāt no tām. Tiem, kam nav – jāmeklē vien dziedāmo gabalu vārdi internetā.

Tad nu mēs esam apkopojuši dažus Līgo tautasdziesmu variantus, lai šogad nesanāk daudz laika pavadīt meklējumos un ir ko padziedāt. Raksta otrajā daļā esam apkopojuši arī jautrus un smieklīgus pantiņus. Tas gadījumam, ja gribās kādu ar svētkiem apsveikt caur sms.

Tā kā šie ir svētki arī diviem vārda dienas jubilāriem – Jāņiem un Līgām, tad rakstā Dāvana Jānim vārda dienā atradīsi noderīgas dāvanu idejas abiem jubilāriem.

Raksta saturs:

Tradicionālās Līgo tautasdziesmas

līgo tautasdziesmas

Šajā sadaļā esam apkopojuši tradicionālas Līgo tautasdziesmas, ko Līgo vakarā dziedāt pie ugunskura sagaidot Jāņu rītu.

Pār gadskārtu Jānīts nāca, līgo, līgo.
Savus bērnus apraudzīt-i, līgo.
Līgo, līgo, savus bērnus apraudzīt-i, līgo.

Vai tie ēda vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.

Gan tie ēda, gan tie dzēra,
Gan Jānīti daudzināja.

Sieru, sieru Jāņa māte,
Tev ir govis laidarā-ji.

Alu, alu Jāņa tēvs-i,
Tev ir mieži tīrumā-ji.

Pār gadskārtu Jānīts nāca,
Savus bērnus apraudzīt-i.

/…/

Sieru, sieru Jāņa māte,
Līgo, līgo,
Tev bij` govis laidarā, līgo.
Alu, alu Jana tēvs,
Līgo, līgo,
Tev bij`mieži tīrumā, līgo.

/…/

Es pazinu to sētiņu, Līgo, līgo,
kur gaidīja Jāņa bērnus: Līgo.
Tā sētiņa izpušķota Līgo, līgo,
ar zaļiemi ozoliem. Līgo.

/…/

Saulīt, mana māmuliņa
Parādiesi sudrabāi,
Parādies sudrabā,
Pašā Jāņa rītiņā.

Kas to saka, tas meloja,
Ka ir gara Jāņa nakte –
Te satumsa, te uzausa,
Te saulīte gabalā.

Kā tos Jāni sagaidīja,
Tā to Jāni pavadīja:
Līgodami sagaidīja,
Līgodami pavadīja.

Jāņa diena sagaidīta,
Jāņa diena pavadīta,
Nepaguvu dziesmu pūru
Līdz pusīti nodziedāt.

/…/

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!

/…/

Šuj, bitīte, vaska krēslu,
Pie resnā ozoliņa,
Tur sēdēja Jāņa māte,
Jāņa bērnus gaidīdama.

Jānīts sēd kalniņā,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, lejiņā,
Dod manām telītēm.

Ap tētiņu bites dūca,
Kā ap zaļu ozoliņu,
Ap māmiņu govis māva,
Kā ap zaļu āboliņu.

/…/

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama,
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzieda.

Pār gadskārtu Jānīts nāca,
Savus bērnus apraudzīti,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.

Noriet saule vakarā,
Koku galus zeltīdama,
Pār pļaviņu pāriedama,
Pļavas dziesmu nodziedāja.

Atcel vārtus Jāņa māte,
Nu nāk Tavi Jāņu bērni,
Nu nāk Tavi Jāņu bērni,
Jāņu zāles kaisīdami.

/…/

Dieviņš sēja sudrabiņu,
Visu garu Jāņu nakti,
Sēj, Dieviņ, manu tiesu,
Jele vienu birzumiņu.

Jānītim vara taure,
Man bij dziesmu vācelīte,
Jānīts pūta vara tauri,
Es dziesmiņas nodziedāju.

Jānīts savu kumeliņu,
Iejāj bišu dārziņā,
Medainām kājiņām,
Vaskainiem iemauktiem.

/…/

Celies, brālīt, aunies kājas
Iesimi Jānīti ielīgot.
Celies, saimniece, aunies kājas,
Jau tavi kaimiņi ciemos aicina.

Kopā, kopā, kaimiņu sievas,
Kopā, kopā, kaimiņu vīri,
Iesim Jānīti ielīgot,
Iesim Jānīdi padaudzināt.

Klausies, Jānīt, kur tevi daudzina: 
Ozolu mežā, tur tevi daudzina.
Tur tevi daudzina,
Vainagus pinot.

/…/

Līgo, māmiņa, līgodama,
Līgo skaisti šovakar,
Neaizmirsti savai meitai,
Jāņu dziesmas mācīt ar.

Lai, kad viņai pašai meitas
Kādreiz līdzi Jāņos būs,
Atceroties vecos vārdus,
Līgo dziesma jauna kļūst.

Līgo, tētiņ, līgodams,
Līgo skaisti šovakar.
Neaizmirsti savam dēlam
Jāņu dziesmas mācīt ar.

Lai kad viņam pašam dēli
Kādreiz līdzi Jāņos būs,
Atceroties vecos vārdus,
Līgo dziesma jauna kļūst.

Līgo veci, līgo jauni,
Kamēr Jāņu uguns degs,
Līgosim mēs šo naksniņu,
Kamēr rīta saule lēks.

Citu gadu sagaidīsim,
Kad Jānītis atkal nāks.
Tā lai mūsu bērnu bērni
Vienmēr līgo dziesmas māk. 

/…/

līgo tautasdziesmas

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas ne velnam nederēja.
Neredzēja Jāņu naktes,
Kā ziedēja papardīte;
Kā ziedēja papardīte
Zeltītiem ziediņiem;
Kā dziedāja Jāņu bērni,
Kā dimdēja tautu zeme;
Kā dimdēja tautu zeme,
Sili, meži locījāsi;
Kā zvēroja darvas mucas,
Kā saulīte rotājāsi

/…/

Kas to zeltu izlaistīja,
Pa Jānīša rudzu lauku?
Dieviņš zeltu izlaistīja,
Tīru maizi gribēdams.

Kas apjoza zelta jostu,
Apkārt manu rudzu lauku?
Mīļā Māra apjozusi,
Jāņa nakti staigājot.

Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Tavu daiļu kumeliņu,
Zīda sega, zelta segli,
Sidrabiņa iemauktiņi.

Ai, Jānīti, ai, brālīti,
Aplec manu kazu kūti,
Jau devītā vasariņa,
Visas kazas ālavās.

/…/

Jānīts sita vara bungas,
Vārtu staba galiņā.
Lai sanāca Jāņa bērni,
No maliņu maliņām.

/…/

Īsa, īsa Jāņu nakts,
Par visām naksniņām.
Saldens alus, zeltains siers,
Klāt vēl jautra Līgo dziesma.

Īsa, īsa Jāņu nakts,
Par visām naksniņām:
Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.

/…/

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!

/…/

Nelīst lietus, nelīst lietus,
Šodien lietus nevajaga.
Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs paši Jāņu bērni.

Dod, Dieviņi, saules gaisu,
Dzen lietiņu jūriņāi!
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņa uguntiņu

/…/

Brauc, Jānīti šai zemē,
Ar to ziedu vezumiņu:
Meitām dodi sārtas rozes,
Puišiem zaļas skābenītes.

/…/

Sit, Jānīti, vara bungas
Sētas staba galiņā,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mani bāleliņi.

/…/

Visas puķes uzziedēja,
Papardīte neziedēja,
Tā ziedēja Jāņu nakti
Zeltītiem ziediņiem.

/…/

Asprātīgie Līgo pantiņi

līgo tautasdziesmas

Šajā sadaļā esam apkopojuši smieklīgas Līgo tautasdziesmas, ko Līgo vakarā dziedāt pie ugunskura sagaidot Jāņu rītu vai aizsūtīt kādam kā sms apsveikumu.

Šito alu es nedzeršu,
Es redzēju kā brūvēja.
Jānīts laida ķipītī,
Pie sterdera stāvēdams.

/…/

Kārlēns lūdzas Ieviņu,
Doties meklēt ziediņu.
– Kārlīt, mīļais, zinu es,
Krūmos neaug papardes.

/…/

Līgo skan, līgo skan,
Jāņu vainags galvā man.
Rokā lielais alus kauss,
Laikam esmu Santa Klauss.

/…/

Lai kausi pilni alus,
Lai netraucē jums lietus,
Bet galvenais lai paģiras nav lielas,
Un lai nepukojas sievas!

/…/

Jānīts savu Līgu sēja,
Pie akmeņa sētiņā.
Pats Jānītis tautās ies,
Papardes ziedu lūkoties.

/…/

Kas spīdēja, kas vizēja,
Papardīšu krūmiņā?
Tautu dēla acis dega,
Uz meiteņu augumiņu.

/…/

Jānīts savu Līgu nesa,
Līdz kalna galiņam,
Jo tai grozā siers un desa,
Un pa kādam aliņam.

/…/

Prieku, līksmi Līgo svētkos,
Veiksmi saldos papardgrēkos.
Tad vēl gaļiņš, uguns liesmas –
Draugu pulkā līksmas dziesmas!

/…/

Līgo, Jānīt, līgo!
“Kā katru gadu Janka alu raudzē.
Ik dienu pagaršo, vai ir jau gana labs.
Vien Milda rūc: – Tu, vecais, aknas saudzē,
Lai Jāņos nav mums jārotā tavs kaps!
/I. Šteinberga/

Kas tie tādi līgotāji,
Sila peku lauzējiņi!
Nav neviena lāga puiša,
Kas ar mani parunātu.

/…/

Jānīts nāca pār kalniņu,
Zelta kanna rociņā,
Es palaidu savu suni,
Nu sēž Jānis kociņā!

/…/

Līgo vakars zemi klāj,
Jāņa tēvs pār laukiem slāj,
Acis bālas, skats nekāds,
Vainīgs šņabis surogāts!

/…/

Kad visas mošķības kaktā lien,
Un svētā saule dvēselē brien,
Tad cilvēku prāti kā svecītes trīc,
Ir sācies brīnumskaists saulgriežu rīts.

/…/

Jāņa māte sieru sēja,
Deviņiem stūrīšiem,
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Jānīšam viducītis.

/…/

Lai lustīgi svētki!

Vēl citus vārda dienas apsveikumus vari atrast mūsu rakstā Pantiņi vārda dienā.

Nav Līgo svētku bez šašlika. Ja vēl neesi atradis labu recepti, to noteikti atradīsi mūsu rakstā Šašlika marināde – receptes tavai gaumei.

Komentēt